Coolminds symbol reverse

Veiligheid onder druk

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid publiceerde in juni de status van de cybersecurity in Nederland. Door de groeiende verwevenheid van de digitale en de fysieke wereld neemt de dreiging toe en is beveiliging vanuit puur technisch perspectief niet voldoende.

Download hier het rapport

Cyberincidenten raken organisatie en maatschappij

Lees het nieuws er op na, zeker wekelijks zijn er meldingen te vinden van ransomware aanvallen, datalekken en rechtszaken aangaande de privacy. Personen, organisaties en overheden moeten zicht steeds beter wapenen tegen een duidelijk groeiende druk van internetcriminelen en de macht van grote aanbieders.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid publiceert jaarlijks een rapport over de nationale veiligheid op cyber gebied. De NCTV signaleert in dit CSBN vier risico’s voor de nationale veiligheid:

1. Ongeautoriseerde inzage in informatie (en eventueel publicatie
daarvan), in het bijzonder door spionage. 
2. Ontoegankelijkheid van processen, als gevolg van
(voorbereidingen voor) sabotage en de inzet van ransomware.
3. Schending van de (veiligheid van de) digitale ruimte.
4. Grootschalige uitval.

Vergroten weerbaarheid MKB zou speerpunt moeten zijn

Het NCSC meldt in zijn rapportage dat de weerbaarheid is verhoogd door een toename van het gebruik van
multi-factor authenticatie, het uitfaseren van een aantal onveilige
technologieën, een verbetering van detectie en respons en tot slot
een breed scala aan concrete initiatieven om de weerbaarheid van
organisaties te verbeteren. De praktijk wijst echter uit dat cyberincidenten blijven plaatsvinden en dat de weerbaarheid nog niet voldoende is. Vooral het MKB laat door een gebrek aan expertise en middelen een grote achterstand zien ten opzicht van het groot bedrijf. En dat terwijl het MKB net zo goed een doel kan zijn van internetcriminelen en een schakel kan vormen in belangrijke maatschappelijke processen. Het gat in expertise kan worden opgevuld vanuit externe consultants. De cloud consultants van Network Operations spelen daarin graag een rol.

Neem contact op